Styrelsens sammansättning från årsmötet 2022
Post
Namn
Ansvarsområde
Ordförande Rolf Jönsson Media-ansvarig - Planering
Vice Ordförande Birger Lindström Maskiner m.m.
Sekreterare Gunilla Lekander Protokoll - Information-Media
Kassör Richard Wikar Ekonomi - Internet - Lotteri
Ledamot Inga-Kerstin Jaensson Serveringen - Lotteri
Ledamot Ingemar Jaensson Parkskötsel
Revisor Gudrun Ideström