Bokade platser för våra evenemang i Mörbylånga parken 2024
Rödmarkerade rutor = Bokade platser....... Ljusblå rutor = ev.reserverade
Samtliga hus har 3 st hyllor på vardera sida+2 bord

Midsommardagen 22 juni  10.00 - 15.00
Hus Lilla scen Hus1 Hus2 Hus3 Hus4 Hus5 Hus6 Hus7 Hus8
Marknadsstånd 200x120 cm m01 m02 m03 m04 m05 m06 m07 m08 m09 m10 m11 m12 m13 m14 m15
Lösplats bokat..nr - meter 1-8 2-8 3-8 4-7 5-6 6-3 7-3 8-3 9-3            
                             
Söndag  7 juli  10.00 - 15.00
Hus Lilla scen Hus1 Hus2 Hus3 Hus4 Hus5 Hus6 Hus7 Hus8
Marknadsstånd 200x120 cm m01 m02 m03 m04 m05 m06 m07 m08 m09 m10 m11 m12 m13 m14 m15
Lösplats bokat..nr - meter 1-8 2-8 3-8 4-7 5-7 6-6 7-3 8-3 9-6            
                             
Torsdag 18 juli  10.00 - 17.00  (Marknad i Mörbylånga)
Eventuellt kör vi två dagar om det skall vara ostmarknad eller något annat. 19 juli
Hus Lilla scen Hus1 Hus2 Hus3 Hus4 Hus5 Hus6 Hus7 Hus8
Marknadsstånd 200x120 cm m01 m02 m03 m04 m05 m06 m07 m08 m09 m10 m11 m12 m13 m14 m15
Lösplats bokat..nr - meter 1-8 2-8 3-8 4-7 5-7 6-6 7-3 8-3 9-3 10-3          
                             
Söndag 28 juli   10.00 - 15.00
Hus Lilla scen Hus1 Hus2 Hus3 Hus4 Hus5 Hus6 Hus7 Hus8
Marknadsstånd 200x120 cm m01 m02 m03 m04 m05 m06 m07 m08 m09 m10 m11 m12 m13 m14 m15
Lösplats bokat..nr - meter 1-8 2-8 3-7 4-6 5-7 6-6                  
                             
Söndag 4 aug 10.00 - 15.00
Hus Lilla scen Hus1 Hus2 Hus3 Hus4 Hus5 Hus6 Hus7 Hus8
Marknadsstånd 200x120 cm m01 m02 m03 m04 m05 m06 m07 m08 m09 m10 m11 m12 m13 m14 m15
Lösplats bokat..nr - meter 1-8 2-8 3-8 4-7 5-7 6-6 7-3                
                             
Fredag 27 sept  10.00 - 19.00  (Konstnatten)
Hus Lilla scen Hus1 Hus2 Hus3 Hus4 Hus5 Hus6 Hus7 Hus8
Marknadsstånd 200x120 cm m01 m02 m03 m04 m05 m06 m07 m08 m09 m10 m11 m12 m13 m14 m15
Lösplats bokat..nr - meter 1-8 2-8 3-8 4-7 5-7 6-6                  
16-3                            
Lördag 28 sept  10.00 - 17.00  ( Skördefesten)
Hus Lilla scen Hus1 Hus2 Hus3 Hus4 Hus5 Hus6 Hus7 Hus8
Marknadsstånd 200x120 cm m01 m02 m03 m04 m05 m06 m07 m08 m09 m10 m11 m12 m13 m14 m15
Lösplats bokat..nr - meter 1-8 2-8 3-8 4-7 5-7 6-6                  
16-3