Bokade platser för våra evenemang 2023
Rödmarkerade rutor = Bokade platser....... Ljusblå rutor = ev.reserverade
Samtliga hus har 3 st hyllor på vardera sida+2 bord

Skördefesten Fredag 29 sept 10.00-19.00
Hus Lilla scen Hus1 Hus2 Hus3 Hus4 Hus5 Hus6 Hus7 Hus8
Marknadsstånd 200x120 cm m01 m02 m03 m04 m05 m06 m07 m08 m09 m10 m11 m12 m13 m14 m15
Lösplats bokat..nr - meter 1-8 2-8 3-8 4-8 5-7 6-6 7-6 8-4 9-6 10-4 11-3 12-6 13-4    
              23-3              
Skördefesten Lördag 30 sept 10.00-17.00
Hus Lilla scen Hus1 Hus2 Hus3 Hus4 Hus5 Hus6 Hus7 Hus8
Marknadsstånd 200x120 cm m01 m02 m03 m04 m05 m06 m07 m08 m09 m10 m11 m12 m13 m14 m15
Lösplats bokat..nr - meter 1-8 2-8 3-8 4-8 5-7 6-6 7-6 8-4 9-3 10-3 11-2        
              23-3   25-3